Spacery – ZwalczNudę

Konkurs jest skierowany do mieszkańców Warszawy, którzy mogą wcielić się w lokalnych przewodników i zaprezentować swoje ulubione miejsca po prawej stronie Wisły.

Składa się z dwóch etapów: pierwszym etapem jest stworzenie autorskiej, subiektywnej trasy spacerowej po Nowej, Starej Pradze lub Kamionku. Prosimy uczestników o opracowanie trasy, ale także o krótkie opisanie jej: uzasadnienie swojego wyboru i wytłumaczenie, dlaczego uważają właśnie te miejsca za warte odwiedzenia. Wyłonieniem zwycięzców zajmie się jury składające się z przedstawicieli lokalnych instytucji pozarządowych.

Nadesłane do konkursu trasy zostaną opublikowane na stronie internetowej. Dzięki czemu powstanie wirtualny spacerownik, z którego każdy będzie mógł skorzystać i udać się na spacer trasami polecanymi przez uczestników konkursu.

Najciekawsze i najbardziej oryginalne prace zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. Autorzy wybranych tras spacerowych będą mogli wcielić się w rolę lokalnego przewodnika i poprowadzić spacer. Uczestnicy konkursu będą mieli okazję pokazać i opowiedzieć o swoich ulubionych miejscach, przywołać wspomnienia związane z dzielnicą i połączyć dwie perspektyw: osobiste historie z historią miejsca, w którym mieszkają. Uczestnicy tych spacerów będą oceniać spacer – w skali od 1 do 4 – i osoby, które uzyskają najwyższą średnią ocen, zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

W ten sposób chcemy stworzyć przestrzeń wspólnego dialogu, wymiany wspomnień i doświadczeń, a także pomóc w budowaniu więzi wśród warszawiaków i warszawianek: zarówno z miastem, jak i z jego mieszkańcami.

TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEN: 22 marca[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Nagroda

Oglądaliście kiedyś prawy brzeg Wisły z okien samolotu, a nie tramwaju? Pewnie niewielu z Was miało taką okazję!

Taki niecodzienny widok będziecie mogli zobaczyć, gdy wygracie główną nagrodę w naszym spacerowym konkursie – lot samolotem nad Warszawą! Pilot zabierze Was na wycieczkę nad Wisłą. Nie zabraknie również widoków na lewą stronę stolicy, czyli centrum czy starówkę.

Oprócz tego nagrodami w konkursie są książki dotyczące Warszawy, zegarki oraz skarpetki z motywem warszawskim.

FORMULARZ KONKURSOWY


  • Z myślą, o jakiej grupie tworzyli Państwo trasę spaceru?

  • Czy trasa spaceru jest dostosowana do osób z niepełnosprawnościami?
   (np. rampy, windy, brak utrudnień w pokonaniu trasy)


  Aby wysłać zgłoszenie, musisz wyrazić zgodę na poniższe warunki i Regulamin.


  Aby w pełni wysłać zgłoszenie, po wypełnieniu formularza należy potwierdzić przesłanie formularza w mailu, klikając w link.

  REGULAMIN KONKURSU

  Logotyp miasta stołecznego Warszawy

  Miasto moje a w nim

  Cykl spacerów międzypokoleniowych po Starej, Nowej Pradze i Kamionku, których celem było zainteresowanie historią dzielnic, budowa i wzmocnienie tożsamości lokalnej, a także wymiana doświadczeń, wiedzy. Spacery odbyły się w 2021 roku.

  Stara Praga – 9 października 2021

  W ramach spaceru mieszkańcy poznali Starą Pragę, jako swoisty pomnik przedwojennej miejskiej tkanki, zobaczyli cerkiew prawosławną, poznali historię Bazaru Różyckiego, dowiedzieli się także jakie funkcje pełniła ta część Warszawy po zakończeniu II wojny światowej, zapoznali się także z robotniczym charakterem tej części dzielnicy.

  Start: Muzeum Warszawskiej Pragi

  Kamionek – 13 listopada 2021

  Na Kamionku odkryli, skąd pochodzi nazwa tego obszaru, przenieśli się również do czasów królewskich – wspominając elekcję królów Henryka Walezego i Augusta III, odwiedzą też najstarszą warszawską nekropolię, czyli cmentarz kamionkowski, poznają historię rogatek grochowskich i wiele innych.

  Start spaceru: Teatr Powszechny,  ul. Jana Zamoyskiego 20

  Nowa Praga – 27 listopada 2021

  Na Nowej Pradze mieszkańcy dowiedzieli się, kiedy została ona przyłączona do Warszawy i jaka jest jej przeszłość – usłyszeli np. o rzezi Pragi, kolei Warszawsko-Petersburskiej, Fabryce Stali na ulicy Stalowej – jednej z największych w Cesarstwie Rosyjskim, nie zabrakło także historii związanych z Ogrodem Zoologicznym czy Parkiem Praskim, uczestnicy przenieśli się też na chwilę do lat 50. ubiegłego wieku, by wspomnieć słynne stalinowskie więzienie – tzw. „Toledo”.

  Start spaceru: róg ulic Wileńska i Targowa

  Spacery poprowadził Łukasz Przybyłek – historyk, filozof, wieloletni przewodnik miejski po Warszawie, varsavianista, animator i nauczyciel. Z zamiłowania odkrywca niesamowitości dawnej Warszawy oraz aktor – amator. Autor książki o zniszczeniach szwedzkich na Mazowszu doby potopu. Od zawsze w Warszawie mieszka po prawej stronie.